Fundacja Profile | ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
facebook
CCNA EXAM 200-125 vce Routing and Switching 100-105 vce 300-075 vce Exam Profile: Cisco 200-105 vce ICND2 v3.0 | Exam Details 300-101 vce EX300 vce Vendor: Cisco Exam Code: 700-105 Exam Name: Cisco Midsize Collaboration Solutions for Account Managers (MCAM) Version: DemoQUESTION 1 Which two statements about Cisco Validated Designs and Smart Business Architectures are true? (Choose two.) A. Cisco Validated Designs provide 700-105 dumps proven design of solutions that include only Cisco products and thus ensure single-vendor solutions. B. Cisco Validated Designs are end-to-end designs that are well-tested and fully documented. C. Smart Business Architecture guides are available for enterprise-sized deployments only. D. Smart Business Architecture is a blueprint for delivering the three Cisco architectures in a modular approach. Correct Answer: BD QUESTION 2 Which description of the Cisco Collaboration architecture is true'? A. a flexible network framework designed to enable integration with the collaboration requirements of the customer B. a flexible collaboration framework designed to support any customer and any user collaboration needs C. a collaboration framework designed to support the collaboration needs of a typical large enterprise D. a collaboration framework designed to integrate the existing customer collaboration functionalities with Cisco network infrastructure Correct Answer: A QUESTION 3 Which option is a key challenge for customers and their IT teams caused by the evolution of communication tools? A. skills of the IT teams B. keeping the organizational structure unchanged while adapting to new collaboration solutions C. fragmentation and complexity of collaboration tools D. time for implementation of collaboration hardware E. managing infrastructure that is not based on Cisco pass4itsure Collaboration F. costs of collaboration Correct Answer: D QUESTION 4 Which two operational benefits are provided by Cisco Business Edition 6000 virtualization? (Choose two.) A. reduced risk because each application runs on a separate physical server B. reduced costs through integrated management and a scalable platform C. time savings through easy platform management D. support for multiple management platforms E. reduced costs through support for traditional TDM-based voice systems Correct Answer: BC certadept certificatedumps

GOŚCIE Krzysztofa Wodiczko na stacji Metro Świętokrzyska w Warszawie

Prezentacja projekcji Krzysztofa Wodiczko "Goście" w galerii multimedialnej stacji Metro Świętokrzyska w Warszawie.  

poniedziałek - niedziela, 3 - 9 października 2016

Projekcja prezentowana jest przez całą dobę.

 

Krzysztof Wodiczko, "Goście", 2009, projekcja w galerii multimedialnej stacji Metro Świętokrzyska, Warszawa, 2016 

 

 

Uchodźcy przepędzani z kraju do kraju stanowią awangardę swego narodu.

 Hannah Arendt, 1943

Bohaterami projekcji są imigranci, którzy nie będąc „u siebie” pozostają „wiecznymi gośćmi”. Pozbawieni praw, niemi i niewidoczni imigranci w projekcji Krzysztofa Wodiczko mają możliwość wypowiedzenia się i zaznaczenia swojej obecności w przestrzeni publicznej.

Projekcja pokazuje to, co dzieje się za iluzją okien, sceny przedstawiające imigrantów wykonujących różne prace, myjących okna, sprzątających, chwilami odpoczywających, rozmawiających ze sobą, oczekujących na pracę, wymieniających uwagi na temat trudnej sytuacji egzystencjalnej, niemożności dostania pracy, kłopotów z legalizacją pobytu.

Krzysztof Wodiczko, "Goście", 2009, projekcja w galerii multimedialnej stacji Metro Świętokrzyska, Warszawa, 2016 

 

Widoczność poszczególnych postaci jest dość ograniczona, lekko zamglony charakter obrazów ogranicza czytelność postaci i scen rozgrywających się za szybami. Gra z widzialnością imigrantów, znajdujących się niemal „na wyciągnięcie ręki” i jednocześnie „po drugiej stronie”, za oknami zamazującymi ich wizerunki, odsyła do dwuznacznego statusu imigrantów, ich społecznej niewidzialności. 

Projekcja dotyczy jednego z najbardziej palących problemów współczesnego świata, zarówno w skali globalnej, jak w ramach Zjednoczonej Europy i polityki unijnej, w której dyskurs akceptacji i legalizacji łączy się z procedurami regulacji ruchów migracyjnych.

Krzysztof Wodiczko, "Goście", 2009, projekcja w galerii multimedialnej stacji Metro Świętokrzyska, Warszawa, 2016 

 

W realizacji projektu wzięli udział imigranci przebywający w Polsce i we Włoszech, ale pochodzący z różnych regionów świata: z Czeczenii, Ukrainy, Wietnamu, Rumunii, Sri Lanki, Libii, Bangladeszu, Pakistanu, Maroka. Zrealizowana przed siedmioma laty projekcja nabiera aktualności w kontekście obecnej, dramatycznej sytuacji imigrantów w różnych częściach świata, narastającej ksenofobii i antyimigranckiej polityki.

Pierwsza wersja projekcji była prezentowana w 2009 roku w Pawilonie Polskim na Biennale Sztuki w Wenecji.

Krzysztof Wodiczko, "Goście", 2009, projekcja w galerii multimedialnej stacji Metro Świętokrzyska, Warszawa, 2016 

 

Kurator projektu:

Bożena Czubak

 

Realizacja

 

Producent

 

Organizator

Miasto Stołeczne Warszawa

 

 

 Projekcja „Goście” Krzysztofa Wodiczko towarzyszy:

 

 

 

      

 

Józef Robakowski "Co jeszcze może się wydarzyć" | Warszawa

 

więcej

"Co jeszcze może się wydarzyć" Józefa Robakowskiego w MAK Gallery w Wenecji

 

więcej

Kto się nie boi awangardy! 2019

 

więcej

Przemysław Walczak, Dyskomfort

 

więcej

Copyright 2010, Fundacja Profile